Földmérés a szenvedélyünk!

Nagy a telkem, megosztanám!

Ha van egy telke, amit szeretne megosztani, akkor a kövekezőek a teendők:

  • Utána kell nézni, hogy a telek megosztását egyáltalán engedélyezni fogják-e. Ez az építési övezetekre vonatkozó előírások, a rendezési tervek, az önkormányzat szándékai és egyéb  szakhatóságok előírásai (mint pl tűzoltoság) függvénye szerint alakulhat.

Ha a fenti pontok figyelembevételével reálisnak tűnik a a telekmegosztás, akkor jövünk MI. A megbízás birtokában felmérjük az új határvonalakat, ha az szükséges (pl ha egyéb terepi ponthoz van kötve pl ház sarka , kerítés sarka stb illeszkedik) precíz műszereink segítségével és ezt ábrázoljuk a Földhivatal által megkövetelt térképi mellékleteten, amit Vázrajznak neveznek.  Ezt aztán  Mi leadjuk a Földhivatalnak, aki elindítja az átvezetést. Ha vázrajz műszakilag megfelelt a Földhivatal kívánalmainak, akkor a vázrajz záradékolásra kerül. Sajnos a bürokratikus izgalmak még csak itt kezdődnek, mert a Földhivatal felkeresi - 338/2006 (XII.23.) kormány rendelet 2010. január elsejtől joghatályos módosítás értelmében-  az eljáró szakhatóságókat( Pl Önkormányzat Építési hatósága stb), akiknek mind hozzá kell járulnia a telekmegosztáshoz.

Munkamegrendelési űrlap (az akciós települések pirossal vannak lehatárolva):

Töltse ki a www.facebook.com/theodolight oldalon az alábbi űrlapot az 5% engedményért!