Földmérés a szenvedélyünk!

Változtatni szeretnék a birtok határaimon

Például akkor változtathatunk a telekhatárokon, amikor tényleges birtokhasználat nem követi a nyilvántartásban vett határokat. Ez olyan esetekben szokott előfordulni, ha pl cikkcakkos a nyilvántartásba vett határvonal, de a szomszédok a valóságban ezt "kiegyenesítve" használják. Ilyenkor végezhetünk ún. telekalakítást. A telekalakításhoz számos dokumentum szükséges:

  • megegyezni a szomszéddal az új határvonalról és ezt szerződésbe önteni
  • Meg kell vizsgálni, hogy az így kialakításra kerülő ingatlanok megfelelnek-e az Önkormányzat rendezési terveinek és persze számos egyéb hatóságnak, mint például a Tűzoltóság előírásainak. Szerencsénkre 2010 óta ezt az ügyintézést a Földhivatalok végzik. Persze jó tudni előre, hogy milyen szabályoknak kell megfelelni.

 

Ha a fenti pontok figyelembevételével reálisnak tűnik a a telekhatárendezés, akkor jövünk MI. A megbízás birtokában felmérjük az új határvonalakat, ha az szükséges (pl ha egyéb terepi ponthoz van kötve pl ház sarka , kerítés sarka stb.) precíz műszereink segítségével és ezt ábrázoljuk a Földhivatal által megkövetelt térképi mellékleteten, amit Vázrajznak neveznek.  Ezt aztán  Mi leadjuk a Földhivatalnak, aki elindítja az átvezetést. Ha vázrajz műszakilag megfelelt a Földhivatal kívánalmainak, akkor a vázrajz záradékolásra kerül. Sajnos a bürokratikus izgalmak még csak itt kezdődnek, mert a Földhivatal felkeresi - 338/2006 (XII.23.) kormány rendelet 2010. január elsejtől joghatályos módosítás értelmében-  az eljáró szakhatóságókat( Pl Önkormányzat Építési hatósága stb), akiknek mind hozzá kell járulnia a telekalakításhoz.

Munkamegrendelési űrlap (az akciós települések pirossal vannak lehatárolva):

Töltse ki a www.facebook.com/theodolight oldalon az alábbi űrlapot az 5% engedményért!