Földmérés a szenvedélyünk!

Szolgalmi jogot szeretnék adni/kapni

Ha hozzájárul ahhoz és/vagy megegyezik a szomszéddal vagy egy céggel , hogy az Ön birtokán

  • átjárjon (pl , mert nem tudja másképpen a saját telkét használható út híján megközelíteni)
  • átvezesse valamilyen vezetékét
  • elhelyezzen valamilyen létesítményt (pl.  mobiladó torony)

Ilyenkor a megállapodást közhiteles okiratba kell foglalni, amit le kell adni a Földhivatalban. Ilyenkor az így keletkezett szolgalmi jog rákerül az ingatlan tulajdoni lapjára. Az okiraton felül mellékelni kell egy ún változási vázrajzot. A változási vázrajzon térképileg ábrázolásra kerül a szolgalmi jog tárgya, ami ugyebár lehet egy út vagy akár egy épület is. A térképi ábrázoláshoz, így a vázrajz elkészítéséhez kellünk, MI. Felmérjünk modern geodéziai eszközeinkkel a területen lévő szolgalmi joghoz szükséges pontokat, amiből elkészítjünk a vázrajzot. Amikor a  Földhivatal meghozza a döntést a vázrajz műszaki tartalmának helyességéről, akkor a vázrajzot "záradékolja" és visszaküldi ellenjegyzeve a megrendelőnek. Végül az ellenjegyzett vázrajzzal és a szolgalmi joggal kapcsolatos szerződésekkel fel kell keresni a Földhivatalt, ahol a fenti dokumentumok birtokában átvezetik a tulajdoni lapon a változtatást( a szolgalmi jog bejegyzését)

Munkamegrendelési űrlap (az akciós települések pirossal vannak lehatárolva):

Töltse ki a www.facebook.com/theodolight oldalon az alábbi űrlapot az 5% engedményért!