Földmérés a szenvedélyünk!

Földmérés környezetvédelmi projektekhez

 

Milyen környezetvédelmi projektek esetén számíthat a Theodolight-ra?

 

Általában az összes, hogy kivitelezési, vagy tervezési munkarész elkészítése során, ahol a tudásunk és műszerparkunk segítségével költséghatékony módon kell terepi viszonyok között nagy pontosságú geometriai adatokat meghatározni. Részletezve:
 
1.1 Hulladéklerakók rekultivációjával kapcsolatos földmérési tevékenységek:

1.1.1 Eredeti terepfelmérés tervezéshez:

 •   Hulladéktest határának helyszínrajzi bemérése
 •   Növényzetborítottság és jelleg határainak helyszínrajzi bemérése
 • Hulladéklerakó tágabb környezetének domborzati felmérése 
 • Hulladéktest alaki és térfogati bemérése
 • Felszíni vízlefolyások geometriai modellezése, befogadók bemérése
 • Helyszínen található
 • Egyéb adatgyűjtés, légi-felvételek, stb..

1.1.2 Földhivatali geometriai és tulajdonviszonyi adatok beszerzése tervezéshez

1.1.3. Kivitelezési során felmerülő építési feladatok geodéziai irányítása

 • Jogi állapot, telekhatár helyszíni kitűzése
 • Tereprendezés fázisaiban földmunka bemérése, kitűzése, ellenőrzése

1.2 Környezetvédelmi monitoring pontok(kutak, mintavételi helyek) felmérése és kitűzése és térképi ábrázolása.

1.3 Geometria és/vagy GIS elemzések, dokumentálás:

 • Digitális és/vagy papíralapú felmérési rajzok készítése, térképi ábrázolása
 • Felszín- és térfogatszámítás látványos, könnyen értelmezhető formátumban
 • Lejtésviszonyok, vízválasztók meghatározása

Metszetek készítése A terepi munkáinkat nagy pontosságú, digitális mérőállomás (Leica) és egy egy geodéziai RTK-GPS (Leica) műszerekkel végezzük el. Minden felmérési és kivitelezési feladat esetén fontosnak tartjuk a megbízónk műszaki szempontjainak részletes megismerését, amire garancia, hogy cégünk minden munkatársa releváns egyetemi végzettséggel és több éves munkatapasztalattal rendelkezik. A felmérést mindig a feladat által megkövetelt geometriai pontossággal és mintavételi pontsűrűséggel végezzük. A felmérési dokumentációk rajzi részét bármely GIS vagy CAD szoftverek általános adatformátumában, dxf-ben biztosítjuk. Külön igény szerint fotorealisztikus térmodell megvalósítását is elkészítjük.