Földmérés a szenvedélyünk!

2. Térháló szerkesztése

     

Leírás:
Megadott pontblokkokra háromszöghálót rajzol

Mikor érdemes használni:
-bármikor, amikor az egyedülállő pontblokkok helyett az általuk alkotott felülettel szeretnénk dolgozni
-szintvonalas terv készítésekor
-terepmetszetek készítésekor
-térfogatszámítások alapjául szolgál
-látvány miatt prezentációs célra

Működés:
1. A kívánt pontblokkok kijelölése után a számítás elindul, a számítási folyamat állását a parancsmezőben futó számokkal figyelhetjük.


2. A számítás végeztével a program a térhálót 3Dface rajzi elemek formájában felszerkeszti a kijelölt pontblokkokra.

A példán látható 137 pontblokkra kb. 5 mp alatt szerkeszettte fel a térhálót.

Működési feltétel:
-  több pontblokk nem lehet helyszínrajzilag egy helyen (0 vízszintes távolságuk miatt hibát jelez a program). Ennek a kiküszöbölésére szolgál a KÖZELI PONTOK VIZSGÁLATA parancs.

Megjegyzés:
- Az egyik legnehezebb, legtöbb töprengéssel megírt program. A legnehezebb része az időre való optimalizálás volt, hiszen a Lisp nyelvnek nem a gyors számítási kapacitása, hanem az egyszerű kezelhetősége az előnye.
A program futása közben bizonyos folyamatok minden pontblokk-pontblokk kapcsolatot vizsgálnak, emiatt lassú. Egy 2010-es átlagos számítógépen 100 pontra 4mp, 200 pontra 10 mp, 500 pontra 1 perc a közelítő számítási idő.
Meg kell azonban jegyezni, hogy egy hétköznapi feladatban, építkezések depóniáinak, vagy munkagödreinek felmérése az esetek többségében 2-300 pontból megoldható, így a max. 20 mp-es számítási igény még elviselhető.
A program optimalizálása, és új megoldások keresése folyamatban van, a téma matematikailag, és programozásilag is érdekes.
- Háromszögháló készítésének egyik lehetséges, könnyen kezelhető, és könnyen megfogalmazható módszerét Boris Delaunay fejlesztette ki a 1930-as években. Lényege: a kész háromszögháló bármely háromszögére feszített kör nem tartalmazhat magában más csúcspontot a hálózatból. Ez zömök háromszögeket ad megoldásul, amennyiben a pontok eloszlása sem extrém, így jó megoldást ad a felület jellemzésére.
- Az elkészült háló a SZINTVONALSZERKESZTŐ program alapja
- A HÁLÓRA RASZTERPONTOK1 és a HÁLÓRA RASZTERPONTOK2 eljárás 1 rajzi egységenként raszterszerűen magasságértéket számol a hálón belül, később ezekből tudunk térfogatkülönbséget, tehát földmunkamennyiséget számítani.