Földmérés a szenvedélyünk!

11. Hasonlósági transzformáció

                                                             

Leírás:
Helyi rendszerű rajzi elemeket magasabbrendű geodéziai rendszerhez transzformál pontpárok megadásával.

Mikor érdemes használni:
- Eltérő elhelyezésű, de azonos pontokat tartalmazó rajzok egymásra transzformálásakor
- Egy Autocad-be beolvasott kép (IMAGE) pontpárok szerinti helyére illesztését végezhetjük.
- Pl.: Egy területről 2 geodéziai felmérésünk van, amiket egymásra kellene forgatnunk. Közös, mindkét térkép által tartalmazott tereptárgyakat keresünk. A 2 felmérés azonos pontjait párosával összekötve a program kiszámolja a transzformációs együtthatókat, és elvégzi a 2 digitális térkép/felmérés egymásra illesztését.

Működés:
1. Az alacsonyabbrendű geodéziai rendszerben levő rajzi elemekből rajzi blokkot készítünk, így a későbbi mozgatás-forgatás-méretarányváltoztatás együtt kezeli ezeket.

ábra: jelen esetben épp nincsen szükség az előzetes blokk-készítésre, hiszen csak 1 rajzi elemet, egy képet próbálunk a földhivatali térképre illeszteni:


2. Eldönthetjük, hogy a transzformáció során az alacsonyabbrendű rendszer blokkját méretarányváltoztatással módosíthatjuk-e. (Képbeillesztésnél természetesen mindig engedjük.)
3. A program a pontpárokat kijelölését kéri tőlünk "mozgatandó rendszer pontja" - "fix rendszer pontja" sorrendben.
    Legkevesebb 2 pontpárt kell megadni, de korlátlan számú párosításra van lehetőségünk. Az összekapcsolt pontokat vonallal összeköti a könnyebbség kedvéért.


4. Az 1.-es lépés szerint blokkba rögzített mozgatandó elemeken mozgatás-forgatás-(méretarány-változtatás, ha engedtük) résztranszformációkat hajtunk végre, így az alacsonyabbrendű rajzrészlet a magasabbrendűre kerül.


   A maradék ellenmondások minimalizálása a cél, az elhelyezés a Legkisebb Négyzete Módszer szerint történik, a magassági elhelyezés lineáris (egyszerű átlagolás szerint). A szöveges mezőben tájékozódhatunk a pontpárokkal összekapcsolt koordináták maradék geometriai ellentmondásairól:


5. A pontkapcsolatokat jelölő vonalak törlődnek, hiszen már nincsen szükség rájuk.

Működési feltétel:
-

Megjegyzés:
- A pontpárok kijelölésekor az erősebb jelentőségű pontpárt úgy lehet még jobban hangsúlyozni a transzformáció számításában, ha többször kijelöljük "mozgatandó"-"fix" pontpárként.